Preskočiť na obsah

Trnavský kraj zážitkov je krajskou organizáciou cestovného ruchu Trnavský kraj.
Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj podporuje a vytvára podmienky
na rozvoj cestovného ruchu na území Trnavského samosprávneho kraja. Vytvára a realizuje marketing a propagáciu
cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí. Podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovávanie
prírodného a kultúrneho dedičstva. Organizuje podujatia a poskytuje poradensko-konzultačné služby svojim členom.

ČLENOVIA

DOKUMENTY

Zverejňovanie zmlúv
2024

Od roku 2023 sú zmluvy zverejňované cez Centrálny register zmlúv.

2023

Od roku 2023 sú zmluvy zverejňované cez Centrálny register zmlúv.

2022
2021
Zverejňovanie faktúr
Zverejňovanie objednávok
Verejné obstarávanie
Výročné správy
Pre média
2023
Voľné pracovné miesta

Momentálne žiadna ponuka.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj

Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO: 52285758, DIČ: 2121318848
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK81 0200 0000 0041 9882 8759
SWIFT: SUBASKBX

Zapísaná v Registri krajských organizácií cestovného ruchu 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 07077/2019/SCR
V zastúpení: Ing. Pavol Kalman, predseda

KONTAKT

Ing. Pavol Kalman
predseda KOCR
Tel.č.: +421 911 701 983
pavol.kalman@trnava-vuc.sk

Ing. Agáta Mikulová
výkonná riaditeľka KOCR
Tel.č.: +421 905 258 436
agata.mikulova@krajzazitkov.sk

Ing. Monika Čóriová
office manažér
Tel.č.: +421  948 022 433 
office@krajzazitkov.sk

Ing. Katarína Rohaľová
Senior marketing manager
Tel.č.: +421 948 989 011
katarina.rohalova@krajzazitkov.sk

PhDr. Michaela Kobzová
Senior sales manager
Tel.č.: +421 948 989 014
michaela.kobzova@krajzazitkov.sk

Mgr. Petra Hencelová PhD.
Manažér rozvoja destinácie Voda, príroda a regionálne produkty
Tel.č.: +421 948 989 012
petra.hencelova@krajzazitkov.sk

Ing. Michaela Sendeková
Destinačný analytik/dátový špecialista
Tel.č.: +421 917 175 065
michaela.sendekova@krajzazitkov.sk

Mgr. Martin Palkovič
Špecialista pre offline komunikáciu
Tel.č.: +421 947 958 993
martin.palkovic@krajzazitkov.sk

Sandra Juhászová
Event manažér
Tel.č.: +421  948 473 791
sandra.juhaszova@krajzazitkov.sk

Simona Kožiaková
Manažér rozvoja destinácie kultúra, tradície, história
Tel.č.: +421 948 989 010
simona.koziakova@krajzazitkov.sk

Mgr. Mária Vargová
Manažér cestovnej kancelárie
Tel.č.: +421 947 916 110
maria.vargova@krajzazitkov.sk